Referenties

Lees verder

Referenties


Mijn dochter Romy had voor een aantal vakken een onvoldoende toen ze zich bij Annette aanmeldde. In totaal heeft ze 10 bijlessen gehad waarin ze o.a. heeft geleerd een goede planning te maken, technieken om te leren voor een proefwerk, samenvattingen maken en er is aan haar zelfvertrouwen gewerkt. Ze heeft nu een aantal vakken waaronder scheikunde en geschiedenis kunnen ophalen. Annette stuurde regelmatig een verslag zodat ik het resultaat kon volgen. De sfeer bij haar is relaxt, waardoor Romy zich al snel op haar gemak voelde. Als het weer nodig mocht zijn, zullen we zeker weer hulp bij haar aanvragen.


Onze dochter, Luna, heeft concentratieproblemen en ze heeft moeite met rekenen. Dit bleek al heel snel in groep 3 en ze heeft dan ook een jaartje extra in groep 3 doorgebracht. Het tweede jaar kon ze goed meekomen, maar in groep 4 bleek al snel dat het rekenen toch weer te lastig voor haar werd. Omdat haar scores niet slecht genoeg waren om via de school in aanmerking te komen voor begeleiding, hebben wij naar een alternatief gezocht. Gelukkig hebben wij Annette Versteeg gevonden.

Annette begreep snel de problemen van Luna en wist heel goed hoe ze haar op het gemak moest stellen en aanmoedigen. Luna gaat er elke week met veel plezier heen en we zien haar met sprongen vooruit gaan. Ze vind het “stoer” om haar klasgenootjes te vertellen dat ze huiswerk heeft en voelt dit, ook door het spelelement, in haar dagelijkse taakjes helemaal niet als een last. Het leuke is dat Annette ons op een prettige manier betrekt bij de ontwikkeling van Luna. Elke week krijgen we een verslagje en we hebben goede tips gekregen om Luna te helpen. We zijn haar dan ook zeer dankbaar.


Harm is een jongen met dyslexie en een aandoening in het autistisch spectrum. Hij is chaotisch, had geen overzicht en wist niet goed hoe hij iets moest leren voor school. Nu hij begeleiding krijgt, leert hij “hoe je iets moet leren”, “wat hij moet leren” en krijgt hij overzicht. Ook wordt er aan zijn dyslexie gewerkt door stukjes te lezen en te oefenen met “begrijpend lezen”. Hij vind het leuk om er heen te gaan en merkt ook wel dat hij er wat aan heeft. Ons contact is vrij direct (korte lijnen). Als er iets is, wordt er snel iets mee gedaan.


Toen mijn zoon voor het eerst bij Annette kwam had hij “kenmerken van dyslexie”. Dit betekende onder andere dat hij moeite had met schrijven en woorden vaak fonetisch opschreef. Dit resulteerde in onvoldoendes op zijn schoolrapport, niet alleen voor Nederlands maar ook voor andere taalvakken, zoals Frans. Na een eerste kennismakingsgesprek werd er een persoonlijk begeleidingsplan opgesteld. Dit houdt o.a. in dat hij één maal per week naar Annette toe gaat en thuis de oefeningen maakt, die hij elke week mee krijgt. Om een duidelijk beeld van zijn begeleiding te krijgen, ga ik af en toe mee voor een evaluatiegesprek en ook word ik elke week via de mail op de hoogte gehouden. Een fijn contact dus!

Het schrijven van mijn zoon, gaat steeds beter en ook begrijpt hij nu beter waarom woorden op een bepaalde manier geschreven worden. Dat hij vooruitgang boekt was ook duidelijk op zijn laatste schoolrapport, met een mooie voldoende zowel voor Nederlands als voor Frans.


Waarom Annette inschakelen?
Onze zoon is naar Annette gegaan omdat hij problemen had om zich te concentreren en een planning te maken: dingen vergeten, huiswerk niet maken of gewoon niet weten wanneer je iets hebt afgesproken. Samen met Annette hebben we een plan opgesteld om iedere week een planning te maken en zo te leren zaken op een rijtje te krijgen. Dan leer je dat je naast huiswerk ook tijd moet inplannen om bijvoorbeeld een krant rond te brengen.

Ook is Annette bezig geweest met hem om te kijken hoe je huiswerk leert, en methoden aangereikt om een proefwerk of werkstuk te maken. Verder keek hij samen met Annette naar de vragen “hoe reageer ik zelf?”, “waardoor word ik afgeleid?”, “ben ik misschien te makkelijk?” en “is de manier waarop ik leer goed?”. Annette gaf hem hiervoor handvatten waardoor het leren en ook andere zaken die hij moet doen, beter gaan.


Menthe
Eerst vond ik spelling best wel lastig en rekenen ging wel beter. Elke woensdag middag ging ik naar Annette toe en dat was niet altijd zo leuk. Want dan kan ik niet zo lang afspreken en chillen dan anders, maar het heeft wel geholpen. Ik maak ook minder fouten bij spelling en rekenen. Ik ga nu Havo/Vwo doen. Ik ben heel blij met de hulp en ik snap nu ook meer.


Wij wisten in april 2010 dat Ivo groep 3 over zou moeten doen. Het lezen was niet geautomatiseerd. Hij zag enorm op tegen boeken lezen, woordjes lezen. Ondanks dat wij als ouders thuis met hem oefenden, werd het er niet beter op. Het zelfvertrouwen van Ivo ging achteruit, zelfs naar school gaan zag hij op een gegeven moment niet meer zitten. In rekenen en andere vakken was Ivo wel goed. Wij zijn toen op zoek gegaan naar professionele ondersteuning, ook om de hulp die wij Ivo zelf thuis aanboden meer te structureren en te sturen.

Ivo wordt nu inmiddels 1 jaar professioneel begeleid door Annette. Voor ons als ouders hebben we Ivo letterlijk en figuurlijk zien groeien. Hij heeft enorme sprongen gemaakt met het lezen. Hij leest goed op school, maakt weinig fouten. De grootste verbazing is toch wel dat Ivo recent zelf de bibliotheek inliep om op zoek te gaan naar een avonturenboek van zijn leeftijd. Zijn zelfvertrouwen is op en top.

Ivo ervaart de begeleiding als heel positief, gaat er fris en vrolijk elke week naar toe. Hij voelt zich ook zeer vertrouwd bij Annette, want “zij is de juf die mij heeft leren lezen”. Het oefenen thuis gaat weliswaar niet altijd vanzelf, maar het wekelijkse bezoek aan “juf Annette” vindt hij geen probleem. Hij beseft dat hij mede met deze hulp straks ook van groep 4 naar 5 en van groep 5 naar 6 zal gaan!

Het contact met Annette ervaren wij als prima. Elke week kunnen wij ongedwongen de voortgang van de afgelopen week bespreken. Tevens zijn wij zeer te spreken over de maandelijkse terugrapportage met betrekking tot de voortgang en de planning voor de komende periode. Hierin staat heel duidelijk en helder wat de doelen zijn, en hoever Ivo is, ook ten opzichte van het niveau wat hij zou moeten hebben. Wij zijn heel blij dat we deze ondersteuning hebben gevonden, zeker ook omdat we Ivo hebben zien groeien van een wat terug getrokken “piekeraar” naar een ongedwongen, zelfverzekerde jongen. Met veel dank aan “juf Annette”!


Onze zoon Willem was vier jaar toen bij hem PDD-nos werd vastgesteld. Toen Annette met begeleiding van Willem startte was hij net aan zijn examenjaar VWO begonnen. Willem had hulp nodig omdat hij moeite had met het overzien van alle informatie en opdrachten die op school op hem afkwamen. Ook had hij hulp nodig met sociale vaardigheden. Willem zag er wel tegenop om met een nieuwe begeleider aan het werk te gaan.

Annette paste haar planmethode gedeeltelijk aan om het verschil met de vorige begeleiding zo klein mogelijk te maken. Willem pakte de verandering uiteindelijk heel goed op. Het contact was goed. Hij nam zelf ook meer initiatieven en stelde zich onafhankelijker op. Hij behaalde met succes zijn diploma VWO. Daarna koos hij voor een opleiding informatica. Annette ging met ons mee op kennismakingsgesprek en had regelmatig overleg met de studiebegeleider van de opleiding. Langzaam werd Willem steeds zelfstandiger en hij heeft inmiddels aangegeven dat begeleiding niet verder nodig is.


Voor onze zoon geldt: op school werk je voor de school. Waarom zou je, thuis gekomen, nog eens door middel van huiswerk aan school herinnerd moeten worden. Thuis heb je alle vrije tijd, daar past absoluut geen huiswerk bij. Als deze gedachtegang van je kind niet is te doorbreken zoek je een uitweg. Wij kwamen terecht bij Annette Versteeg, remedial teacher in Aduard.

Vanaf het eerste moment probeert zij je kind te stimuleren, vertrouwen te winnen en te achterhalen welke mogelijkheden je kind in zich heeft. Zij geeft onze zoon veel ruimte en rust maar biedt tevens een structuur. Duidelijke afspraken, een indeling in tijd, een strakke planning en een wekelijks verslag van de begeleiding maken de geboden hulp zeer inzichtelijk. De aanpak tijdens de lessen is heel gevarieerd en toegespitst op de mogelijkheden van onze zoon. Het gebruik maken van de computer, spelletjes voor rekenen en taal, zelfstandig werken enz. Hij ontwikkelt hierdoor een stuk zelfvertrouwen en kan laten zien wat hij waard is.

Na drie jaar is dit vertrouwen steeds meer gegroeid en onze zoon maakt dan ook zonder morren de wekelijkse gang naar de Frederiksweg. Wij zelf kunnen altijd bij Annette terecht voor een evaluatiegesprek en een eventueel vervolgtraject.