Geheugentraining Jungle Memory

Lees verder

Geheugentraining Jungle Memory


Jungle Memory GeheugentrainingNaast remedial teaching biedt ik ook gespecialiseerde geheugentraining.

Deze training is individueel en kan op elke moment van het jaar worden gegeven. De training bestaat uit 10 sessies, te volgen in 10 weken of verspreid over een langere periode naar keuze.
Bij de geheugentraining wordt gebruik gemaakt van de methode Jungle Memory. Jungle Memory is een online trainingsprogramma voor uw kind.

Herkent u meerdere van de volgende kenmerken bij uw kind?

  • Kan instructies moeilijk opvolgen.
  • Is er met gedachten niet bij.
  • Het gaat het ene oor in en het andere oor uit.
  • Zit veel te dromen.
  • Let vaak niet op.
  • Is snel afgeleid.
  • Kan moeilijk beginnen aan taken, is als laatste klaar.
  • Haakt vaak af tijdens een taak.
  • Vraagt vaak: ‘Wat moest ik ook al weer doen?’

In dat geval kan geheugentraining uw kind helpen om beter te leren.

Het werkgeheugen is de mogelijkheid om informatie voor een korte tijd vast te houden en deze vervolgens te gebruiken in ons denkproces. Je kunt het werkgeheugen vergelijken met een soort kladblok in je hoofd, waar je informatie even ‘noteert’. Uit onderzoek blijkt dat deze kenmerken in veel gevallen gerelateerd zijn aan een werkgeheugenprobleem. Het werkgeheugen blijkt één van de belangrijkste voorspellers van schoolsucces te zijn. Werkgeheugenproblemen hebben een grote impact op het leren.

Het werkgeheugen is te trainen! Uit wetenschappelijke studies blijkt dat training van het werkgeheugen een effect heeft naar het kunnen volgen van instructies, richten van aandacht en oplossen van problemen, zowel bij taal als rekenen. Doordat in de training gewerkt wordt met oefeningen die relevant zijn voor het leren, zijn effecten op de leerprestaties direct na de training zichtbaar. Uit onderzoek blijkt dat deze effecten na 8 maanden nog steeds aanwezig zijn.

Jungle Memory is een online trainingsprogramma, waarmee uw kind op elke computer bij u thuis of op school kan inloggen. U krijgt een inlogcode voor een Guardian account. U bent de bewaker van de training en speelt een belangrijke rol in de training. Als Jungle Memory coach, kan ik via internet de verrichtingen van uw kind volgen en tijdens de begeleiding de resultaten bespreken. Zo blijft de kwaliteit gewaarborgd.

Jungle Memory Werkgeheugentraining is een online computerprogramma voor kinderen van 7 tot 16 jaar, waarbij uw kind gedurende 8 weken, 4 dagen in de week, ongeveer 10-20 minuten per dag, zelfstandig zijn/haar werkgeheugen traint. Het is mogelijk om het programma tijdelijk te pauzeren, bijvoorbeeld in geval van vakantie.

Jungle Memory is samen met scholen ontwikkeld door de Universiteit van Durham en richt zich vooral op resultaat op het gebied van spelling, rekenvaardigheid, tekstbegrip en IQ-score. De training pretendeert niet een behandelvorm voor aandachtstoornissen te zijn, maar is een training voor kinderen met concentratie- en leerproblemen.

Jungle Memory Werkgeheugentraining wordt bij voorkeur in combinatie met remedial teaching toegepast, waarbij naast de training ook gewerkt wordt aan het verbeteren van leerstrategieën en automatiseren, dit levert volgens onderzoek het beste resultaat.

Meer achtergrondinformatie over de training is te vinden op de website van de Jungle Memory organisatie in Nederland.

Annette is gecertificeerd/geregistreerd trainster voor de Jungle Memory training.
De kosten van deze training bedragen circa Euro 50 voor de test (dit is afhankelijk van de dollarkoers) en Euro 300 voor 10 wekelijkse begeleidingsessies.