Werkwijze

Lees verder

Werkwijze


Mijn begeleiding begint met een kennismakingsgesprek en een eventueel onderzoek op basis waarvan een uniek werkplan wordt opgesteld. Er wordt een begeleidingsplan opgesteld, waarna de begeleiding begint. Aan het eind van de begeleiding vindt er evaluatie plaats.

Kennismakingsgesprek

Tijdens het kennismakingsgesprek wordt geprobeerd een zo duidelijk mogelijk beeld van uw kind te krijgen, ook aan de hand van in het verleden afgenomen testen en eigen schoolwerk. Aan het einde van het gesprek stellen we samen vast of ik u of uw kind kan helpen. Is dit niet het geval, dan kan ik u eventueel verwijzen naar een andere praktijk of instantie. Dit kennismakingsgesprek is vrijblijvend en kost u niets.

Onderzoek / individueel werkplan

Als er op school nog geen onderzoek is uitgevoerd, wordt uw kind getoetst. Aan de hand van de resultaten wordt bepaald waarmee de begeleiding zal beginnen en wat de beste aanpak is. Er wordt een plan opgesteld, waarin de problematiek wordt beschreven en hoe eraan gewerkt gaat worden.

Begeleiding

De begeleiding vindt plaats in wekelijkse sessies van 45 minuten, afgestemd op uw kind, waarbij ik eerst kijk naar de vaardigheden die uw kind beheerst, en waar het aan toe is om leren. Gebruik makend van hun eigen unieke sterke kanten, komen ze daardoor verder in hun (leer-)ontwikkeling. Met als mogelijke gevolgen dat ze gelukkiger zijn in de klas, meer geaccepteerd worden en meer zelfvertrouwen krijgen.

Verslag

Tijdens en na afloop van de begeleiding vinden evaluaties plaats. Maandelijks wordt in een eindverslag aangegeven, wat er is gebeurd en wat de resultaten zijn.